سوم ابتدایی

سرگروه پایه سوم ابتدایی آموزش و پرورش منطقه بناب

آزمون عملكردي

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 11:27  توسط سلامتی  | 

کارنامه دو ماهه

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 11:22  توسط سلامتی  | 

مسائل ریاضی - پایه سوم ابتدایی(ضرب وتقسیم)

 

مسئله  ریاضی -  پایه سوم ابتدایی

درکلاس سوم یک مدرسه ۲۷ دانش آموز درس می خوانند. اگر هر دانش آموز در هر روز ۳ پاکت شیر بخورد، در یک روز شاگردان این کلاس چند پاکت شیر می خورند؟ در یک هفته چند پاکت شیر می خورند؟

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:50  توسط سلامتی  | 

تصوير سازي با اشكال هندسي

تصوير سازي با اشكال هندسي

روش کار :
طرح جام ، طرح پنجره طرح موشک ، طرح آدم

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:42  توسط سلامتی  | 

فارسی سوم ،دروس مهم

فارسي سوم

درس اول : اي نام تو بهترين سرآغاز
جمله هاي زير را بخوانيد و به معني كلمه هايي كه زير آنها خط كشيده شده است فكر كنيد.
احمد در را باز كرد.
باز يك پرنده شكاري است.
حسين رفت و گفت: فردا باز به ديدن شما مي آيد.
امروز نسرين سه بار به ديدن من آمد.
بار اين كاميون هندوانه است.
به كلمات باز و بار توجه كنيد. در جمله اول باز به معناي گشودن است. در جمله دوم نام يك پرنده و جمله سوم به معناي مرتبه و دفعه است.
و همچنين كلمه بار در جملات چهارم و پنجم به معناي دفعه و محموله است. پس نتيجه مي گيريم كه يك كلمه ممكن است چند معني داشته باشد.
كار در كلاس:

1- تركيب هاي زير را با صداي بلند بخوانيد و چهار تركيب مثل تركيب هاي مورد نظر پيدا كنيد:
به نام خدا – رضاي تو – نام تو – كلاس درس – محبت هاي آنان – كوشش خود – سال تحصيلي.
2- كلمه هاي زير را بخوانيد. صداي آخر آنها چيست؟ شما هم چهار كلمه بگوييد كه پايان آنها همين صدا را بدهد:
آمده – بخشنده – شده – نامه – گفته - رفته : صداي آخر آنها ( ه ) است
پاسخ به پرسشهاي درس:
1-چرا ما هر كاري را با نام خداوند شروع مي كنيم؟
چون كار با موفقيت و در شرايط بهتر به پايان برسد.

2-از خدا براي انجام دادن چه كارهايي ياري مي خواهيم؟
براي پرستش و عبادت خدا و كارهايي كه باعث خشنودي او مي شود.

3-چرا خدا را شكر مي كنيم؟
چون خداوند آفريننده ما و تمام جهان است و نعمتهاي زيادي را در اختيار ما قرار داده است.

4-آيا براي موفق شدن در هر كاري فقط كافي است كه آن كار را با نام خدا شروع كنيم؟
خير، بلكه با جديت و سعي و كوشش آن كار را انجام دهيم.

تمرين املا:
1-در جدول زير پنج كلمه بنويسيد كه يكي از حرفهاي نوشته شده را داشته باشد:

حرف

كلمه

عـ

عارف – عرفان – رعايت – عبادت - شاعر

تعطيل – جمعه – طعمه – نعمت – معلوم

قطع – تقاطع – سريع – فجيع – مطيع

ع

دفاع – ابداع – شروع – نعناع – مقطوع


2-به شكل نوشتن كلمه هاي زير توجه كنيد. حال دو كلمه مانند كلمه هاي نمونه پيدا كنيد و بنويسيد: ( دو كلمه از درس )
مي + خواهم = ميخواهم
ب + پرستم = بپرستم
ب + گذارم = بگذارم
ن + كنم = نكنم

تمرين انشا:
1-معني كلمات زير را بنويسيد:
شكر كردن: ستايش كردن
ياري كردن: كمك كردن
محبت كردن: مهرباني كردن

2-نوشته هاي زير را با دلخواه خود با افزودن كلمه هايي به جمله تبديل كنيد:
خداوندا – اكنون كه ما بزرگتر شده ايم.
ما از آموزگار خود سپاسگذاريم.
خداوندا مرا ياري كن تا فقط تو را بپرستم .
من هرگز محبت هاي دوستانم را فراموش نمي كنم.

3-با كلمه هاي زير جمله بسازيد:
موفقيت: موفقيت ما در نتيجه تلاش ماست.
نعمت: شكر نعمت خداوند بر ما واجب است.
پيروزي: پيروزي انقلاب اسلامي مبارك باد.
بخشنده: ما خداوند بخشنده مهربان را مي پرستيم.


درس دوم : لبخند نقاشي ها
فصل پاييز:
به اين نكته توجه كنيد: به رابطه ميان كلمات زير توجه كنيد:
زود = دير
غروب = طلوع
كوتاه = بلند
سنگين = سبك
سياه = سفيد
كلمات بالا با هم مخالف هستند.

كار در كلاس:
1-كلمه هاي زير را بلند بخوانيد و بگوييد شكل ( ه ) در آنها چه صدايي دارند؟
صداي ا قطره – شاخه.

2-شما هم در درس كلمه هايي را مشخص كنيد كه اين شكلها ( ه ) در آنها همان صداي با او را بدهند.
ديده – تازه – خوش مزه – ميوه – جعبه – استفاده .

3- معني جمله هاي زير را بنويسيد:
ميوه ها رسيده اند. يعني: ميوه ها براي چيدن آماده هستند.
شاخه هاي درختان پر بار هستند. يعني: درخت ميوه هاي زيادي داده است.

4- در پاييز باغبانان چه كارهايي مي كنند؟
ميوه ها را مي چينند و شاخه هاي سنگين درختان پر بار را سبك مي كنند و بعد آنها را در جعبه مي ريزند و به بازار مي برند.

پاسخ به پرسشهاي درس:
1-روزهاي پاييز كوتاهتر است يا روزهاي تابستان؟
روزهاي پاييز

2-برگ درختان در پاييز به چه رنگهايي در مي آيد؟
زرد، نارنجي و قرمز

3-ماه مهر براي معلمان و دانش آموزان چه اهميتي دارد؟
ماه مهر ماه باز شدن مدارس و سعي و كوشش معلمان و دانش آموزان در امر دانش افروزي است.

4-برگ چه درختهايي در محل زندگي شما در فصل پاييز زرد مي شود؟
برگ همه درختها به جز درخت كاج، در پاييز زرد مي شود.

تمرين املا:
1-جمله هاي زير از درس، انتخاب شده اند. به آنها نقطه اضافه كنيد.
برگ بسياري از درختان كم كم رنگ تازه اي به خود مي گيرد. بعضي زرد، بعضي نارنجي و بعضي ديگر قرمز مي شود.

2-در جدول زير كلمه هايي را از درس بنويسيد كه حرفهاي مشخص شده را داشته باشند:

س سـ

آسمان – سياه – بسياري – رسيدن – است – سنگين – سبك – پس – استفاده

سيب – خراسان.

ص صـ

فصل – اصفهان.

3-كلمات تشديد دار درس را بنويسيد و محل تشديد را مشخص كنيد.
كله = ك
زرين = ر
اول = و
معلمان = ل
اهميتي = م ، ه

تمرين انشا:

1-پا هر يك از كلمه هاي ( مهر ) و ( در ) دو جمله بنويسيد كه در هر جمله، معناي كلمات متفاوت باشند:
مهر :
1- ماه مهر ماه بازگشايي مدارس است.
2- مهر و محبت مادري بي پايان است.
در :
1- من در مدرسه، همكلاسي خود را ديدم.
2- علي در كلاس را محكم بست.

2-در كلمه ( كمتر ) كلمه كم به كار رفته است. شما هم سه كلمه ديگر بنويسيد كه در آنها كلمه ( كم ) به كار رفته باشد:
كم كار = كم + كار
كم كم = كم + كم
كمتر = كم + تر

3-مخالف هر يك از كلمه ها و تركيب هاي زير را بنويسيد:
خربزه شيرين = خربزه تلخ
شروع = پايان
فراوان = كم
نچينند = بچينند
ميوه ي رسيده = ميوه نارس
مي چكد = نمي چكد
مي ريزند = نمي ريزنددرس پنجم: ما فقط يك كره زمين داريم.

به اين نكته توجه كنيد:
در سال پيش آموختيد كه اين شكل در كلماتي مانند: مسؤول، اسرائيل، رأي، سؤال (همزه) نام دارد. همزه نيز جزء حروف الفبا محسوب مي شود. ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ر ز ژ س ش ط ظ ف ق ك گ ل م ن و ه ي. پس حروف الفبا جمعاً 33 حرف است

كار در كلاس:
1-جمله هاي زير را با توجه به نشان پاياني آنها بخوانيد:
اول سال بود. (جمله با نقطه به پايان رسيده است.)
چه وقت اول سال بود؟ جمله با علامت سؤال به پايان رسيده و بايد سؤالي خوانده شود.
عجب، اول سال بود! جمله با علامت تعجب به پايان رسيده و بايد به حالت تعجب خوانده شود.
اول سال بود؛ كه علي به مسافرت رفت. جمله با دو علامت ويرگول و نقطه به پايان رسيده و جمله اول بايد متصل به جمله دوم خوانده شود.

2-اگر از شما بخواهند كه يكي از همكلاسيهاي خود را به عنوان نماينده انتخاب كنيد، به چه كسي رأي مي دهيد؟ چرا؟
به كسي كه حق كسي را ضايع نكند، تمام صفات نماينده شدن را داشته باشد و كلاس با وجود او نظم و ترتيب داشته باشد.

3-اگر نماينده به وظيفه خود عمل نكرد، چه بايد كرد؟
بايد او را از سمت و مسؤوليت نمايندگي بر كنار كرد.

4-كارداني و شايستگي نماينده يعني چه؟
يعني كسي كه بتواند كارها را به خوبي انجام دهد و مناسب اين كار باشد.

پرسشها:
1-وظيفه نمايندگان كلاسها چه بود؟
بعضي از كارهاي لازم كلاس را انجام دهند و مسؤول نظم و ترتيب دبستان نيز باشند.

2-آموزگار چرا فاطمه را پاي تخته خواند؟
تا نظر شاگردان كلاس را روي تخته بنويسد.

3-منظور از (رأي ها را مي خوانيم) چيست؟
يعني اسم كساني كه بر روي ورقه ها نوشته شده است را مي خوانيم.

4- نماينده كلاس بايد چه صفاتي داشته باشد؟
عادل و امين باشد، درس خوان باشد، كاردان و شايسته باشد، مرتب و منظم باشد، كسي باشد كه بچه هاي ديگر دوستش داشته باشند.

تمرين املا:
در سال گذشته ياد گرفتيد كه حرف (ي) در كلمه كبري صداي (ا) مي دهد. شما هم (5) كلمه بنويسيد كه در آنها حرف (ي) صداي (ا) بدهد. حتي – يحيي – مجتبي –طوبي – صغري
1-در جدول زير پنج كلمه بنويسيد كه حرفهاي نوشته شده را داشته باشند:

ق قـ

قرمز – قطره – طوقي – اتاق – قاشق – حق – آقا – قبول – موفقيت

غ غـ ﻎ ﻐ

آغاز – تغيير – مشغول – غصه – باغ – شلوغ – تيغ


تمرين انشا:
1-جمله هاي مقابل را بخوانيد و به معني و تعداد كلمه هاي هر كدام توجه كنيد:
رفت. زهرا رفت.
زهرا به شيراز رفت.
زهرا از اصفهان به شيراز رفت.
ديروز زهرا از اصفهان به شيراز رفت.
شما هم با كلمه آمد به همين ترتيب جمله هايي بسازيد:
مريم آمد.
مريم از كتابخانه آمد.
مريم از مدرسه به كتابخانه آمد.
ديروز مريم از مدرسه به كتابخانه آمد.

2-جمله هاي زير را تكميل كنيد:
نماينده بايد صبر و حوصله داشته باشد.
ما بايد صبر و حوصله داشته باشيم.
تو بايد صبر و حوصله داشته باشي.
شما بايد صبر و حو صله داشته باشيد.
آنها بايد صبر و حوصله داشته باشند.

3-كلمه هاي همخانواده را كنار هم بنو يسيد:
حفظ- عادل- نظم- حافظ- عدل- محافظت- نظام:
محافظت/حفظ/ حافظ
عدل/ عادل
ناظم/نظام /نظم

4-حرفهاي مشترك بين هر دسته از كلمه هاي هم خانواده را بنو يسيد:
حفظ =حافظ = محافظت = ح – ف – ظ
عادل = عدل = ع – د – ل
نظم = نا ظم = نظام = ن – ظ – م

5-اين كلمه ها، تركيبها و جمله ها مربوط به كتاب رياضي شما است. معني آنها را بگوييد:
حاصل تفريق = جواب تفريق
امتحان تفريق = دوستي تفريق
عدد مربوط به هر شكل را بخوانيد = هر شكل چند تاست.
هر جفت از عدد ها را با هم جمع كنيد = عددها را دو تا دو تا با هم جمع كنيد. درس هشتم : فداكاري

به اين نكته توجه كنيد.
هر جمله با توجه به نشان پاياني آن، با آهنگ مخصوص خوانده مي شود. حالا جمله هاي زير را با صداي بلند بخوانيد و به نشان پاياني آن توجه كنيد.
كتاب ها را باز كنيد.
چه كسي كتابش را نياورده است؟
امروز هوا آفتابي است!
امروز هوا آفتابي است؟

كار در كلاس:
1-كلمه هاي مقابل را با صداي بلند بخوانيد:
راهنمايي – چيزهايي – تعريف هايي – قصه هايي

2-از درسهايي كه تاكنون خوانده ايد، چهار كلمه پيدا كنيد كه آخر آنها مثل كلمه هاي بالا خوانده شوند:
منظره هايي – نانوايي – زيبايي – لباس هايي.

3- هم معني كلمه هاي زير را بنويسيد:
راهنمايي: ارشاد
دوستانه: بامحبت
مشكل: سخت
مهرباني: لطف
شادي: خوشحالي

4- يادداشت كردن بعضي از چيزهايي كه مي بينيم يا مي شنويم يا مي خوانيم براي ما چه فايده اي دارد؟
باعث مي شود آنها را فراموش نكنيم؛ دقت بيشتري در ديده ها و شنيده ها داشته باشيم؛ طرز نوشتن انشا را بهتر ياد مي گيريم.

پرسشها:
1- چرا محسن فكر مي كرد انشا نوشتن مشكل است؟
چون نمي دانست چگونه بنويسيد.

2-احمد چه چيزهايي را يادداشت كرده بود؟
گفته هاي محسن را يادداشت مي كرد.

3-محسن از كار احمد چه چيزي ياد گرفت؟
طرز انشا نوشتن را مي آموخت.

4-دقت كردن در هنگام ديدن يا شنيدن چه اثري در نوشتن انشا دارد؟
باعث مي شود مطالب و موضوع انشا بهتر و درست تر نوشته شود.

تمرين املا:
1-جمله هاي زير از درس، انتخاب شده اند. به كلمه هايي كه (ك) يا (گ) دارند سر كج اضافه كنيد.
احمد گفت: همين حالا هم كه به پيشانيت مي زدي در فكر انشا بودي؟ محسن جواب داد: بله، موضوع انشاي ما يك خاطره از جنگ تحميلي است و من مي خواهم راجع به فيلمي كه ديشب در تلويزيون ديده ام چيزي بنويسيم.

2-جمله هاي زير از درس انتخاب شده اند. به آنها نقطه اضافه كنيد:
احمد با لبخند جواب داد: همين طور است. مي بيني انشا نوشتن كاري ندارد. كافي است درباره هر موضوعي هرچه را مي داني به زبان بياوري و همان حرفي را كه مي زني بنويسي.

تمرين انشا:
1- در جمله هاي زير به جاي كلمه هايي كه زير آنها خط كشيده شده است هم معني بنويسيد:
احمد گفت: همين حالا هم كه مداد را به پيشاني مي زدي در فكر انشا بودي؟ محسن جواب داد: بله، موضوع انشاي ما يك خاطره از جنگ تحميلي است و من مي خواهم راجع به فيلمي كه ديشب در تلويزيون ديده ام چيزي بنويسيم.
1- اكنون
2- انديشه
3- پاسخ داد
4- بايد
5- درباره
6- شب گذشته
7- مقداري

2- با كلمه هاي زير جمله هاي گوناگون بسازيد:
شيرين:
1- خربزه يك ميوه شيرين است.
2- نام خواهر من شيرين است.
برمي خورد:
وقتي نور به آينه برمي خورد برمي گردد.
كمك:
كمك كردن به ديگران يك عمل نيك است.

3-در جاي خالي كلمه مناسب بنويسيد:
ديروز ( من ) به دبستان رفتم .
عجب ( ما ) زود گرسنه شده ايم.
آيا ( شما ) به ديدن پدر بزرگ رفته ايد؟
( آنها ) فردا به تهران خواهند آمد.

درس نهم : فكر روشن

به اين نكته توجه كنيد:
جمله هاي زير را بخوانيد. كلمه هايي كه زير آنها خط كشيده شده است چه معني مي دهد؟
در اين هنگام، يك نفر كه تازه از راه رسيده بود، جلو آمد و خواست نان حميد را بگيرد.
ناگهان صداي غرش ترسناكي از كوه برخاست.
خواست: در جلمه اول به معناي ميل – آرزو است ( خواستن: ميل داشتن، آرزو كردن )
برخاست: بلند شد ( خاستن : بلند شدن )
توجه: كلمه هاي ( خواست و خاست ) مثل هم خوانده مي شوند ولي شكل نوشتن و معني آنها با هم فرق مي كند.

كار در كلاس:
1-كلمه هاي زير را بخوانيد و به صداي آخر آنها توجه كنيد. سپس شما هم كلمه هايي از درس را كه در يكي از دو دسته الف و ب قرار بگيرند، پيدا كنيد.

الف

روزانه - توده - رفته - روزانه - دور افتاده - حادثه - چاره - برهند - راننده - عده

ب

يازده - توجه - كوه - ده - راه - آگاه - هيچ گاه.


2-كلمه هاي مقابل را معني كنيد:
رخشان = شفاف، درخشان
ياقوت = سنگ گران بها
مراقبت = نگهداري
محفوظ بماند = حفظ شود، مراقبت شود

3-كلمه هاي مقابل را بخوانيد و چند كلمه مثل همين كلمات ازدرس پيدا كنيد:
روشن مي كرد – زندگي مي كرد – مسدود كرد –
شروع به دويدن كرد – نخواهد كرد – شكر مي كرد.

پرسشها:
1-چرا راه آهن مسدود شده بود؟
چون كوه ريزش كرده بود و سنگ هاي بسياري بر روي ريلهاي آهن ريخته بود.

2-ريزعلي از كجا دانست كه قطار نزديك مي شود؟
صداي سوت قطار را از پشت كوه شنيد.

3- ريزعلي براي رفع خطر چه چاره اي انديشيد؟
لباسهاي خود را از تن بيرون آورد، بر چوبدست بست و آتش زد.

4- مسافران پس از پياده شدن از قطار چه ديدند؟
ريزش كوه، مشعل و ريزعلي را كه برهنه ايستاده بود.

تمرين املا:
1-كلمه هاي تشديد دار درس را پيدا كنيد و معلوم كنيد نشان تشديد بالاي چه حرفي است؟
غرش = ر
عده اي = د

2-كلمه هايي از درس را كه يكي از شكل هاي حرف ( ع ) به كار رفته باشد، پيدا كرده و بنويسيد:
ريزعلي – سرعت – مشعلي – عده اي – شروع.

3-سه كلمه بنويسيد كه در آنها كلمه ( ده ) به كار رفته باشد مثال = دهقان
دهدار – دهي – آباده.

تمرين انشا:
1-كلمه هاي زير را مرتب كنيد و به صورت يك جمله كامل در آوريد:
بود، غروب، يكي، از، روزهاي، سرد، پاييز. غروب يكي از روزهاي سرد پاييز بود.
حدس هايي مي زند – براي پيدا كردن – دانش آموز خوب – پاسخ پرسشهاي خود.
دانش آموز خوب براي پيدا كردن پاسخ پرسش هاي خود حدس هايي مي زند.
ريزعلي، به ياد آورد، صورت، مسافران،خندان، را.
ريز علي صورت خندان مسافران را به ياد آورد.
ريز علي، شروع، به طرف، دويدن، كرد، قطار.
ريز علي به طرف قطار شروع به دويدن كرد.

2- كلمه هاي زير از كتاب فارسي سال قبل هستند. آنها را معني كنيد و با هر يك، جمله اي بسازيد.
فعلاً ( در حال حاضر ):مريم فعلا در كلاس است .
مغرب ( جايي كه خورشيد غروب مي كند ): خورشيد هر شامگاه از مغرب غروب مي كند.
پند ( نصيحت ): پند و اندرز پيران، درس زندگي است.
سود ( فايده ): كساني كه به ديگران سود رسانند و خدا را عبادت كنند، به بهشت مي روند.
پيروي ( دنبال رو كسي بودن ): پيروي از انبيا كليد سعادت و خوشبختي است.
زيرا ( براي اينكه ): من خوشحالم زيرا در امتحان امروز موفق شده ام.

موفق باشيد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:38  توسط سلامتی  | 

برنامه کارگاه آموزشی

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:35  توسط سلامتی  |